rosary,electronic rosary,holy rosary,prayers,pray,gifts baptism

Mahalagang gamit ng Electronic Rosary


* Isang buton lang ang kailangang pindutin para madasal nang buo ang rosaryo


Sa pamamagitan ng Electronic Rosary, simple at madali lang dasalin ang rosaryo. Isang pindot lang sa isang buton, aakayin kayo ng Electronic Rosary sa pagbigkas ng buong rosaryo. Binibilang din nito ang bawat panalangin sa rosaryo kaya makakapagnilay-nilay ka nang maayos sa mga misteryo.


* Nakatalaga ang mga misteryong pagbubulay-bulayin sa araw-araw


Nakatakda na agad ang mga “Mysteries to Meditate” (Misteryong Pagbubulay-bulayin) sa araw-araw kaya walang dahilang magkamali. Ipinapaalam ng Electronic Rosary ang misteryo bago magsimula ang bawat dekada. Maaari din kayong mamili ng mga misteryong pagninilay-nilayin. Pumunta sa “Manual Mystery selection” (Manual na Pagpili ng Misteryo) para sa detalye.


* Tatlong paraan ng pagbigkas


May tatlong paraan ng pagbigkas ng rosaryo ang mapagpipilian. Maaaring magpapalit-palit sa tatlong paraang ito para maranasan ang kakaiba, higit na malalim na pagninilay-nilay at kaaya-ayang pagrorosaryo.


Heto ang ilang mungkahi kung paano magagamit ang tatlong paraan ng pagbigkas:


「Pagsunod」


1. Para sa mga matatanda, bata at Junior Catholics

2. Para sa mga taong sanay magrosaryo habang naglalakbay o may ibang ginagawa

3. Para sa mga taong pagod at inaantok


- Pindutin ang isang buton at sundan ang mga panalangin sa Electronic Rosary. Madali mong matatapos ang rosaryo.

- Matutulungan ka ng pamamaraang ito na tumutok sa rosaryo at matapos ito sa takdang oras (karaniwan dalawampung minuto hanggang kalahating oras depende sa lengguwaheng gagamitin).


「Pagbilang」


Para sa mga datihang nagrorosaryo na sanay nang manalangin gamit ang karaniwang kuwintas na mga butil.


- Sa Counting (Pagbilang) mode, nagbibilang ang Electronic Rosary habang ikaw ay nananalangin at ipinapaalala nito ang susunod na dasal.

- Para ding gumagamit ng mga butil ang Electronic Rosary. Hindi ka mawawala sa bilang!


「Salitan」


Para sa mga datihang nagrorosaryo na nakaugalian nang dasalin ito sa simbahan o kasama ng isang grupo

 

  • - Maaaring bigkasin ang rosaryo sa paraang salitan o sagutan -- gaya ng pagdarasal natin ng rosaryo sa loob ng simbahan tuwing Mayo, ang buwan ng Rosaryo.
  • - Sa Alternation (Salitan) mode, ang Electronic Rosary ang nagsisilbing partner ninyo sa pagdarasal ng rosaryo -- hindi ka nag-iisa!

 

* Talaan ng "Last Prayer" (Huling Panalangin)

Kusang itinatala ng Electronic Rosary ang petsa ng huli mong pagrorosaryo kaya maaari itong repasuhin.


* Talaan ng "Total Prayer" (Kabuuang Panalangin)

 

Pagkatapos ng bawat pagrorosaryo, kusang nagdadagdag ng isang bilang ang Electronic Rosary sa kabuuang talaan ng iyong buhay-panalangin. Maaari mo itong repasuhin. Umaabot sa 99,999 ang bilang ng pagrorosaryo na maaaring itala ng Electronic Rosary. Hindi kasama sa bilang ang pagdarasal sa Divine Mercy (Mabathalang Awa).


Ang mga talaan ng “Last Prayer" (Huling Panalangin) at “Total Prayer" (Kabuuang Panalangin) ay nakaimbak sa isang memory device. Hindi mawawala ang talaan kahit palitan pa ang baterya. Hindi ba ito kagila-gilalas?

 

* Speaker o Earphone

 

Maaaring mamili kung Speaker o Earphone ang gagamitin sa Electronic Rosary.


* Volume control (Lakas ng tunog)

 

Puwedeng lakasan o hinaan ang lumalabas na sound o tunog/boses -- depende kung saan ka komportable. Galawin lang ang switch sa gilid.


 

* Pagbigkas ng “Chaplet of the Divine Mercy” (Rosaryo sa Mabathalang Awa)

 

Puwedeng bigkasin ang “Chaplet of the Divine Mercy” (Rosaryo sa Mabathalang Awa) sa tulong ng Electronic Rosary.


* Alarm ng “Hour of Mercy” tuwing 3 p.m. (15:00 hour)

 

Pagsapit ng 3 p.m. (15:00 hour), inihuhudyat ng Electronic Rosary ang "Hour of Mercy". Puwede mong dasalin ang  “Chaplet of the Divine Mercy” (Rosaryo sa Mabathalang Awa), pindutin lamang ang KANANG BUTON SA ITAAS kapag tumigil ang alarm. Puwede kang magdasal kung libre ka o nais “isubsob ang sarili sa panalangin saan ka man naroroon, kahit sa kaunting sandali” (1572).  Maaari ring pindutin ang KANANG BUTON SA ITAAS para patigilin ang alarm. Pindutin uli ang buton kung gusto ninyong simulan ang panalangin.


Kusang babalik ang Electronic Rosary sa pagiging kasangkapan sa pagrorosaryo pagsapit ng 4 p.m.

Electronic Rosary

Angkop na regalo para ipamahagi ang pag-ibig ni Kristo


USD$29.95

 

Copyright © 2010 Resurrection Timepieces Limited

Mapa ng site | Pagtatatuwa | Patakaran sa paglilihim